Tất cả các xã : Tin trong nước Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Tin KHCN trong nước

 
Khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ để biến tri thức thành của cải, vật chất (3/20/2023 4:49:00 PM)
Xem tiếp
Hoạt động KHCN ở địa phương: Cần quyết liệt và thực chất hơn (3/20/2023 4:46:00 PM)
Xem tiếp
Đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (3/3/2023 11:32:00 AM)
Xem tiếp
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập (3/3/2023 11:31:00 AM)
Xem tiếp
Năm 2023, phấn đấu đưa chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN (3/3/2023 11:29:00 AM)
Xem tiếp
Đẩy mạnh cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN (3/3/2023 11:26:00 AM)
Xem tiếp
Đổi mới tư duy để huy động nguồn lực đầu tư công nghệ trong nông nghiệp (3/3/2023 11:24:00 AM)
Xem tiếp
Sửa 5 thông tư để quyết liệt đổi mới quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia (3/3/2023 11:22:00 AM)
Xem tiếp
Bỏ quy định 'treo 2 năm với chủ nhiệm đề tài nghiệm thu không đạt' (2/23/2023 4:01:00 PM)
Xem tiếp
Nhà khoa học đề xuất gỡ khó trong mua sắm vật tư nghiên cứu (2/23/2023 3:55:00 PM)
Xem tiếp
Tôn vinh 60 doanh nghiệp điển hình sáng tạo (2/23/2023 3:54:00 PM)
Xem tiếp
Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023 nâng giải thưởng lên 300 triệu đồng (2/23/2023 3:51:00 PM)
Xem tiếp
Kiến tạo chính sách để khơi thông làn sóng công nghệ và đổi mới sáng tạo (1/31/2023 2:16:00 PM)
Xem tiếp
Thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1/31/2023 2:13:00 PM)
Xem tiếp
Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc vận hành trụ sở sau 5 năm xây dựng (1/30/2023 2:32:00 PM)
Xem tiếp
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP