Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Chương trình tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Cập nhật07-01-2022 08:48
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 5268/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022 Chương trình: Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bao gồm 03 nhiệm vụ được tuyển chọn để triển khai thực hiện năm 2022.

grrhtrentr.JPG
TS.Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp của Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2022.
Theo đó, 03 nhiệm vụ được tuyển chọn để triển khai thực hiện, gồm: Đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát độc tố do vi khuẩn lam tại hồ Trị An”; Đề tài “Nghiên cứu sử dụng chỉ thị sinh học để đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong không khí và đề xuất biện pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm”; Đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý pin phế thải để sản xuất vật liệu”.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông báo danh mục nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia thực hiện. Đồng thời tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Thanh Cảnh

Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP