Tất cả các xã : Chuyện kể Bác Hồ Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 LIÊN KẾT

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Những mẫu chuyện kể về Bác Hồ

 
Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (2022-01-14 10:30:14)
Giá trị văn hóa đạo đức là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; đã soi sáng con đường giải phóng và phát triển đất nước, là một trong những nền tảng vững chắc để Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra đường lối và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở từng thời kỳ cách mạng. Xem tiếp
Tâm huyết với công tác xây dựng Đảng (2022-01-14 10:29:17)
22 năm liên tục làm công tác Đảng (trong đó có 17 năm làm Bí thư Đảng ủy xã Sông Ray, Xuân Tây), đồng chí Đỗ Quang Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tây (Đảng bộ H.Cẩm Mỹ) là một cán bộ, đảng viên tâm huyết với công tác xây dựng Đảng. Xem tiếp
Để cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn… (2021-12-17 15:09:21)
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta trong thời gian tới là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xem tiếp
Hội phải thực sự là người bạn đồng hành, tin cậy của hội viên, sinh viên (2021-12-17 15:08:22)
* Anh Võ Văn Trung được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III Xem tiếp
Dân vận khéo: Gắn kết thanh niên thực hiện việc tốt vì cộng đồng (2021-12-17 15:06:22)
Trong thời điểm người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, những thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện tại xã Đông Hòa (H.Trảng Bom) đã xung phong trợ giúp mọi người. Xem tiếp
Người khiếm thị làm theo lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ (2021-12-10 09:53:11)
(TG) - Chị Đinh Việt Anh, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam, mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng chị vẫn như một người bình thường, tỏa sáng hơn nhiều người bình thường, đi học đại học, xây dựng gia đình, nuôi con, làm quản lý, làm chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ... Một trong những nguyên nhân để chị cũng như nhiều người khiếm thị khác trở thành những con người đáng kính là học tập và làm theo lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ. Xem tiếp
Lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng (2021-12-10 09:50:12)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Lấy gương người tốt - việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin thiết thực nhất. Đấy là cái tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Xem tiếp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ (2021-12-10 09:49:10)
Như tin đã đưa, sáng 9-12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Xem tiếp
Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay (2021-12-08 10:05:10)
​Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người. Xem tiếp
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân (2021-12-08 10:02:55)
Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương đúng đắn sẽ trở thành nguồn năng lượng nội sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ quá trình phát triển. Khát vọng dân tộc thể hiện nhu cầu, ước vọng của đại đa số cộng đồng cư dân trong một quốc gia và nó chịu sự tác động bởi các điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Xem tiếp

Trang Sau
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP