Tất cả các xã : Chi tiết Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết website

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục * Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Lĩnh vực Lĩnh vực công nghiệp
Nội dung

* Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện (hoặc tại trường, Phòng Giáo dục Đào tạo nơi xin chuyển đến) để được hướng dẫn thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc tại trường, Phòng Giáo dục Đào tạo nơi xin chuyển đến).

- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ).

- Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (hoặc tại trường tuyển dụng hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo) cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển.

+ Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao).

+ Học bạ THCS (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có đủ điểm số của học kỳ hoặc cả năm trước thời điểm chuyển đến hoặc chuyển đi).

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 6 (THCS).

+ Học bạ tiểu học.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường (trường nơi đi cấp nếu thuyên chuyển trong tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp nếu từ tỉnh khác tới Đồng Nai).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THCS nơi đến nếu thuyên chuyển trong tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nếu thuyên chuyển ra ngoài tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nếu học sinh thuyên chuyển ra ngoài tỉnh hoặc từ tỉnh khác tới tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường THCS nơi đi, nơi đến và Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi và nơi đến.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường THCS nơi đi và nơi đến.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

 

                                                            

Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.
Đính kèm tài liệu

Thủ tục cùng lĩnh vực
 

 Thông báo

 
ĐĂNG NHẬP