Tất cả các xã : Chi tiết Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết website

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục * Thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Nội dung

*  Thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS (trường THCS) và trường phổ thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) lập hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp.

Bước 2: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho người học theo đề nghị của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp THCS (chuyển cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (hoặc tại trường tuyển dụng hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo) cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với tổ chức gồm:

Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch hội đồng ký.

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp.

Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

+ Đối với cá nhân gồm:

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Bản chính học bạ của người học. Nếu bị mất học bạ thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp.

Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ những năm học trước:

Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp; nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp.

Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 01 năm sau ngày nhận kết quả công nhận tốt nghiệp.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng.

h) Lệ phí: Thực hiện theo Công văn Liên sở số 4074/LS.GDĐT-TC ngày 29/12/2008 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn triển khai nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét, công nhận tốt nghiệp THCS.

- Công văn Liên sở số 4074/LS.GDĐT-TC ngày 29/12/2008 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn triển khai nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

                                                            

 ​

Căn cứ pháp lý Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét, công nhận tốt nghiệp THCS.Công văn Liên sở số 4074/LS.GDĐT-TC ngày 29/12/2008 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc hướng d
Đính kèm tài liệu

Thủ tục cùng lĩnh vực
 

 Thông báo

 
ĐĂNG NHẬP